తెలుగు పర్యాయ పద నిఘంటువు (Telugu Paryaya Padha Nighantuvu)

నిఘంటు నిర్మాణం: ఆచార్య జి. ఎన్. రెడ్డి

http://www.scribd.com/doc/15569515/Telugu-Paryaya-Padha-Nighantuvu

Advertisements

2 Comments

Filed under నిఘంటువు

2 responses to “తెలుగు పర్యాయ పద నిఘంటువు (Telugu Paryaya Padha Nighantuvu)

 1. please provide meanings for the following words

  baaleeshudu

  nikaasham

  pruthakvabuddhi

  aggheyamu

  antastulu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s