నీతి శతక రత్నావళి

సుమతి, వేమన, ఏనుగు లక్ష్మణకవి గారి నీతి శతకములకు ఆంగ్ల తాత్పర్యము
నీతి శతక రత్నావళి (PDF)

Advertisements

1 Comment

Filed under శతకము

One response to “నీతి శతక రత్నావళి

  1. Prasanna

    it is really very helpful to students like me.I thank the person who posted this.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s